Xapa Repujada Acero

LLAGRIMADA ANTILLISCANT
GRUIXOS:Des de 3 mm a 6 mm.
REPUJATS:
QUALITATS:S-275-JR
DIMENSIONS:Tall a mida. Ample màˆxim 1.000 mm. Llarg mˆàxim 2.000 mm.
VEURE IMATGES:Aplicacions Acer
Lagrimada
CACAUET 
GRUIXOS:Des de 1 mm a 4 mm.
REPUJATS:10 x 26mm
QUALITATS:S-275-JR
DIMENSIONS:Tall a mida. Ample màˆxim 1.000 mm. Llarg màˆxim 2.000 mm.
VEURE IMATGES:Aplicacions Acer
Cacahuete
ESTRIADA P
GRUIXOS:Des de 1 mm a 4 mm.
REPUJATS:24 x 31 mm.
QUALITATS:S-275-JR
DIMENSIONS:Tall a mida. Ample màˆxim 1.000 mm. Llarg mˆàxim 2.000 mm.
VEURE IMATGES:Aplicacions Acer
Rombo P
ESTRIADA G
GRUIXOS:Des de 1 mm a 4 mm.
REPUJATS:80 x 40 mm.
QUALITATS:S-275-JR
DIMENSIONS:Tall a mida. Ample màˆxim 1.000 mm. Llarg màˆxim 2.000 mm.
VEURE IMATGES:Aplicacions Acer
Rombo G
DIAMANT P PARAL.LEL
GRUIXOS:Des de 1 mm a 4 mm.
REPUJATS:9 x 9 mm.
QUALITATS:S-275-JR
DIMENSIONS:Tall a mida. Ample mˆàxim 1.000 mm. Llarg màˆxim 2.000 mm.
VEURE IMATGES:Aplicacions Acer
Diamante P.Paralelo
DIAMANT G PARAL.LEL
GRUIXOS:Des de 1 mm a 4 mm.
REPUJATS:14 x 14 mm.
QUALITATS:S-275-JR
DIMENSIONS:Tall a mida. Ample màˆxim 1.000 mm. Llarg màˆxim 2.000 mm.
VEURE IMATGES:Aplicacions Acer
Diamante G Paralelo
DIAMANT P ALTERN
GRUIXOS:Des de 1 mm a 4 mm.
REPUJATS:9 x 9 mm.
QUALITATS:S-275-JR
DIMENSIONS:Tall a mida. Ample màˆxim 1.000 mm. Llarg mˆàxim 2.000 mm.
VEURE IMATGES:Aplicacions Acer
Diamante P.Alterno
DIAMANT G ALTERN
GRUIXOS:Des de 1 mm a 4 mm.
REPUJATS:14 x 14 mm.
QUALITATS:S-275-JR
DIMENSIONS:Tall a mida. Ample màˆxim 1.000 mm. Llarg màˆxim 2.000 mm.
VEURE IMATGES:Aplicacions Acer
Diamante G.Alterno
ROMBE N
GRUIXOS:Des de 1 mm a 4 mm.
REPUJATS:20 x 10 mm.
QUALITATS:S-275-JR
DIMENSIONS:Tall a mida. Ample màˆxim 1.000 mm. Llarg màˆxim 2.000 mm.
VEURE IMATGES:Aplicacions Acer
Rombo N